Prowadzenie książki podatkowej do 20 dokumentów, jednym pracowniku i sprzedaży krajowej to w Warszawie koszt

300 zł miesięcznie

Dokumenty trzeba dostarczać do biura osobiście.