Prowadzenie książki podatkowej w Rzeszowie przy 3 pracownikach i dwóch umowach zlecenie, do 20 dokumentów i braku eksportu to koszt

300 zł miesięcznie

.