Pełna księgowość, bez VAT, 4 dokumenty łącznie w miesiącu, 3 pracowników na umowy cywilnoprawne, tylko sprzedaż krajowa, brak środków trwałych, dokumenty mogą być wysyłane.

300 zł miesięcznie

+ 150 zł rocznie za dokumenty sprawozdawcze po zakończeniu roku obrotowego