Pełna księgowość bez VAT, mało dokumentów

Pełna księgowość, bez VAT, 4 dokumenty łącznie w miesiącu, 3 pracowników na umowy cywilnoprawne, tylko sprzedaż krajowa, brak środków trwałych, dokumenty mogą być wysyłane. 300 zł miesięcznie + 150 zł rocznie za dokumenty sprawozdawcze po zakończeniu roku obrotowego